Liên danh Tuấn Tú - Môi trường đô thị Phú Yên trúng gói thầu 148,5 tỷ đồng

(BĐT) - Phòng Quản lý đô thị TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Bên mời thầu) vừa công bố, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú - Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên là nhà thầu trúng Gói thầu số 03 Công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc, duy trì cây xanh trên toàn thành phố Tuy Hòa trong 02 năm 2020 - 2021 với giá trúng thầu 148,5 tỷ đồng (giá gói thầu 151,816 tỷ đồng, chênh lệch giảm 3,316 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cả 2 thành viên của Liên danh đều có địa chỉ tại TP. Tuy Hòa và đã từng trúng các gói thầu khác do Phòng Quản lý đô thị TP. Tuy Hòa mời thầu.

Tháng 5/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Phú Yên trúng Gói thầu số 03: Vệ sinh môi trường trên địa bàn Phường 6 và Phường 7 (giá trúng thầu 4,6 tỷ đồng) và Gói thầu số 04: Vệ sinh môi trường trên điạ bàn Phường 8, Phường 9, xã Bình Kiến, xã Hòa Kiến và xã An Phú (giá trúng thầu 7,38 tỷ đồng). Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tuấn Tú được Bên mời thầu này lựa chọn là nhà thầu trúng Gói thầu số 05 Vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh, phường Phú Đông và xã Bình Ngọc. 3 gói thầu nêu trên thuộc Dự án Dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018).

 

Khánh Ngọc