Lãi ròng Thép Nam Kim quý III giảm 99% vì giá nguyên liệu

Giá vốn tăng cao và biến động tỷ giá đã lấy đi phần lớn lợi nhuận của Thép Nam Kim trong kỳ.
Lãi ròng Thép Nam Kim quý III giảm 99% vì giá nguyên liệu

Theo BCTC hợp nhất quý III, doanh thu thuần của CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) giảm 9% xuống 3.742 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ chỉ giảm 3%, đã kéo lợi nhuận gộp xuống hơn 57% so với cùng kỳ năm trước, còn 168,3 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng chuyển biến tiêu cực khi chi phí tăng 24% lên hơn 116 tỷ, trong khi doanh thu chỉ tăng hơn 15 tỷ lên 40,6 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bán hàng giảm 6% xuống gần 77 tỷ và chi phí quản lý tăng nhẹ lên 17,75 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, NKG lãi trước thuế chỉ hơn 1 tỷ đồng và lãi ròng 734 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 2017, công ty lãi ròng gần 206 tỷ đồng.

Theo giải trình, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng dẫn tới chi phí giá vốn nâng lên, kết hợp với tỷ giá ngoại tệ biến động lớn làm tăng chi phí tài chính là nguyên nhân khiến lợi nhuận Thép Nam Kim sụt giảm mạnh.

Lãi ròng Thép Nam Kim quý III giảm 99% vì giá nguyên liệu - ảnh 1
Lũy kế 9 tháng, NKG đạt 11,349 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm gần 59%, xuống 230,8 tỷ đồng. Công ty chỉ thực hiện 67% kế hoạch doanh thu và gần 31% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tổng tài sản của NKG đến cuối quý III giảm 9% so với đầu năm, xuống 9.296 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 56%, chủ yếu là hàng tồn kho 3.570 tỷ đồng. Công ty đang vay nợ tài chính 5.457 tỷ đồng, với 75% là vay ngắn hạn.

NKG đang có 486 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bên cạnh khoản thặng dư vốn 766 tỷ và quỹ đầu tư phát triển hơn 37,3 tỷ đồng.


NDH