Lãi ròng Nhựa Tiền Phong cải thiện trong quý II dù giá vốn tăng cao

Biên lợi nhuận gộp trong kỳ giảm xuống 26%, nhưng cắt giảm chi phí giúp lợi nhuận của Nhựa Tiền Phong tăng gần 1%.
Lãi ròng Nhựa Tiền Phong cải thiện trong quý II dù giá vốn tăng cao

Theo BCTC hợp nhất quý II, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) ghi nhận doanh thu thuần 1.233 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cao 33%, khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 5%. Biên lãi gộp giảm từ 30% xuống còn 26,6%.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 51% lên gần 27 tỷ đồng chủ yếu là chi phí lãi vay. NTP đang vay nợ 1.945 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn chiếm 89%.

Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được công ty tiết giảm lần lượt 7% và 36%. Nhờ đó, NTP kết thúc quý II với khoản lãi ròng 109,3 tỷ đồng, tăng gần 1% so với cùng kỳ.

Lãi ròng Nhựa Tiền Phong cải thiện trong quý II dù giá vốn tăng cao - ảnh 1
Lũy kế 6 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt 2.071 tỷ đồng và 149,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 1% và 3%.

Tổng tài sản của NTP đến cuối quý II đạt 4.446 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 53,5%, trong đó hàng tồn kho có giá trị hơn 913 tỷ đồng và phải thu ngắn hạn 1.280 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền gần 167 tỷ đồng. Về nguồn vốn, NTP có khoản lợi nhuận lũy kế cuối kỳ hơn 355 tỷ đồng, bên cạnh qũy đầu tư phát triển hơn 824,4 tỷ đồng.


NDH