Lãi quý III kỷ lục, Tài chính Hoàng Huy trả cổ tức bằng tiền 4,5%

HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 4,5% (tương đương 450 đồng/cp). Với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 159 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11. Ngày thanh toán là 20/12. Năm 2019, công ty lên kế hoạch cổ tức là 10,5%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo BCTC hợp nhất quý II (niên độ 1/4/2019 - 30/3/2020), công ty ghi nhận doanh thu thuần 494 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 180 tỷ đồng, tăng hơn 180% so với cùng kỳ 2018. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước tới nay của TCH.

Sau 6 tháng, công ty đạt 726 tỷ đồng doanh thu, tăng 75% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 308,5 tỷ đồng, cao hơn 69% so với cùng kỳ 2018, tương đương 62% chỉ tiêu năm.


NDH