Kon Tum: Chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S thành Cty cổ phần

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S thành công ty cổ phần, UBND tỉnh Kon Tum thực hiện việc chuyển đổi Trung tâm này theo quy định hiện hành.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm Trung tâm tiếp tục cung ứng tốt các dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ chính mà đơn vị này được giao trước đây theo quy định pháp luật.

PV