Kinh doanh khả quan, Agifish hủy phương án bán tài sản

Agifish hủy phương án bán kho lạnh và vùng nuôi nhưng vẫn sẽ chuyển nhượng khu nhà ở tập thể công nhân.
Kinh doanh khả quan, Agifish hủy phương án bán tài sản

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish –HoSE: AGF) vừa thống nhất hủy bỏ phương án bán tài sản để trả nợ ngân hàng và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên.

Cụ thể, Hội đồng quản trị AGF thống nhất bỏ phương án bán tài sản của công ty bao gồm 2 nhà máy đông lạnh AGF8, AGF9 và 2 vùng nuôi nguyên liệu tại Châu Thành, Đồng Tháp. Tuy nhiên, công ty vẫn chuyển nhượng dự án khu nhà ở tập thể công nhân tại Long Xuyên, An Giang để thu hồi vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh.

Theo tờ trình bán tài sản trước đó, Agifish dự kiến bán nhà máy đông lạnh AGF9 giá 180 tỷ và nhà máy AGF8 giá 160 tỷ đồng. Vùng nuôi Nha Mân (7,7ha) bán 15 tỷ và vùng nuôi An Nhơn (21ha) là 25 tỷ đồng. Khu nhà ở công nhận dự kiến chuyển nhượng giá 20 tỷ đồng.

Agifish thay đổi phương án trên sau khi nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động trong quý I và quý II năm tài chính 2018-2019 có kết quả khả quan và sự cam kết của các đối tác nguyên liệu, đơn vị gia công ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính quý I (1/10-31/12/2018), công ty đã bắt đầu có lãi trở lại với con số 1,6 tỷ đồng. Việc có lãi chủ yếu nhờ giá xuất khẩu tăng và hoạt động cho thuê nhà máy chế biến mang lại hiệu quả tốt. Dù vậy, Agifish vẫn còn khoản lỗ lũy kế rất lớn 269 tỷ trên vốn điều lệ 281 tỷ đồng.

Trong niên độ tài chính 2018-2019, Agifish đưa ra kế hoạch kinh doanh với kim ngạch xuất khẩu 42 triệu USD. Doanh thu kỳ vọng đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 178 tỷ đồng năm trước.


NDH