IDI chia cổ tức bằng tiền mặt tổng tỷ lệ 16% trong quý IV/2017

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia – IDI vừa công bố quyết định của HĐQT về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 2016 và ứng trước cổ tức năm 2017 cho các cổ đông hiện hữu với tổng tỷ lệ là 16%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Công ty sẽ chia cổ tức năm 2015 và năm 2016 với tỷ lệ là 4% và ứng trước 8% cổ tức bằng tiền mặt của đợt 1 năm 2017. Tổng số tiền Công ty dự chi cổ tức cho cổ đông là hơn 388 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đều trong quý IV/2017. Ngày chốt danh sách vẫn chưa được công bố.

Trong 9 tháng năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần là 3.782 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2016, vượt 6,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2017. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 224 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 9/2017 của Công ty đạt 404 tỷ đồng.

Hoàng Hải