Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 101/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính) nơi có trường đua ngựa, đua chó đề nghị thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua.

Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trường đua ngựa, đua chó: Quyết định thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua theo quy định; phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát cuộc đua theo quy định.

Hội đồng giám sát cuộc đua có quyền: Yêu cầu, chỉ định kiểm tra đối với bất kỳ con ngựa đua, chó đua tham gia cuộc đua nếu thấy cần thiết hoặc phát hiện có dấu hiệu gian lận; quyết định loại khỏi danh sách tham dự cuộc đua đối với ngựa đua, chó đua, nài ngựa khi có đủ thông tin chính xác xác nhận ngựa đua, chó đua, nài ngựa không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ đua.

Hội đồng giám sát cuộc đua cũng có quyền yêu cầu tạm dừng hoạt động tổ chức cuộc đua ngựa, đua chó của doanh nghiệp để báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau: Các thiết bị xuất phát và camera xác định ngựa đua, chó đua về đích chưa đầy đủ và không đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc tổ chức cuộc đua và xác định kết quả cuộc đua;  tổ chức đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó không đúng lịch và địa điểm tổ chức các sự kiện đặt cược đã thông báo; gian lận trong việc tổ chức cuộc đua...

Thông tư cũng quy định rõ về chi phí ủy quyền trả thưởng. Theo đó, mức phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý bán vé đặt cược do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược quyết định nhưng tối đa không quá 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý bán vé đặt cược đã thanh toán theo ủy quyền.

Việc ủy quyền trả thưởng phải được thể hiện trong Hợp đồng đại lý ký kết giữa doanh nghiệp kinh doanh đặt cược và đại lý bán vé đặt cược.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.


VGP