Hanic tăng gấp 2,8 lần vốn điều lệ

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic – mã chứng khoán SHN) vừa phát hành thêm 75,2 triệu cổ phiếu với mục đích hoán đổi CP SHN với CP Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Bình. 

Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 CP An Bình sẽ được nhận 1 CP SHN phát hành thêm, tỷ lệ hoán đổi 1:1. Sau khi hoàn tất hoán đổi, Hanic sẽ chính thức nắm giữ 75,2% CP An Bình, biến công ty này thành công ty con. Thông qua hoán đổi, SHN cũng có thể sở hữu luôn các dự án mà An Bình đang triển khai.

Kế hoạch này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức đầu năm 2016. Sau phát hành, vốn điều lệ của Hanic tăng vọt từ mức 423,6 tỷ đồng lên mức gần 1.176 tỷ đồng.       

Minh Thư