Giảm giá 0,01%, Hoàng Trường trúng gói thầu 98,2 tỷ đồng tại than Khe Sim

(BĐT) - Công ty CP Hoàng Trường vừa được lựa chọn trúng Gói thầu Khoan lỗ mìn, bốc xúc, san gạt, vận chuyển đất đá, chế biến than năm 2018 thuộc Dự án Thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2018 của Công ty TNHH MTV Khe Sim.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Giá trúng thầu là 98,253 tỷ đồng, giảm 0,01% so với giá gói thầu (hơn 98,264 tỷ đồng).

Cũng tại chủ đầu tư này, trước đó, Công ty CP Hoàng Trường từng trúng Gói thầu Chế biến, tuyển rửa tận thu than sạch từ nguồn đất đá lẫn than Ak>60% năm 2018 với giá trúng thầu bằng giá gói thầu, mặc dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Một số gói thầu khác mà nhà thầu này từng trúng cũng có giá trúng thầu giảm giá rất thấp so với giá gói thầu. Đơn cử như Gói thầu số 01 Thuê ngoài chế biến, sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2016 do Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài Vinacomin làm chủ đầu tư. Giá gói thầu là 28,226 tỷ đồng, chỉ giảm 1,5 triệu đồng, tức là chưa đến 0,005% so với giá gói thầu.

Công ty CP Hoàng Trường có địa chỉ tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh…          

Minh Thông