GHC chốt trả cổ tức tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 20/8 tới, Công ty CP Thủy điện Gia Lai (GHC – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bẳng tiền mặt với tỷ lệ lần lượt là 5% và 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 5/9/2019.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 20,5 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi 41 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2019, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 227,8 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 100,83 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức ở mức 40% bằng tiền mặt.

6 tháng đầu năm 2019, Công ty đạt 88,34 tỷ đồng doanh thu và 44,96 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành lần lượt 38,78% và 44,59% kế hoạch cả năm.

 

T.H