FPT chốt tạm ứng cổ tức tỷ lệ 10%

(BĐT) - Ngày 16/8 tới, Công ty CP FPT (mã chứng khoán: FPT) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt I/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 30/8/2019.

Với 687,82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 678 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Nửa đầu năm 2019, Công ty đạt 12.492 tỷ đồng doanh thu và 2.139 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 22,2% và 26,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 26,1% so với nửa đầu năm 2018. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.418 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.097 đồng, tăng 28%. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận đạt 17,1%.

T.H