EVN SPC bảo đảm nguồn điện an toàn 6 tháng đầu năm 2019

(BĐT) - Theo thông tin mới nhất từ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã bảo đảm cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là cấp điện cho các khu vực bị hạn hán, xâm ngập mặn, không điều hòa tiết giảm phụ tải.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, EVN SPC đã khởi công 15 công trình lưới điện 110 kV và hoàn thành đóng điện 9 công trình lưới điện 110 kV
Trong 6 tháng đầu năm 2019, EVN SPC đã khởi công 15 công trình lưới điện 110 kV và hoàn thành đóng điện 9 công trình lưới điện 110 kV

Ngoài ra, EVN SPC còn bảo đảm cấp điện cho các khu vực có phụ tải tăng cao tại Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu… Trong các tháng mùa khô năm 2019, Tổng công ty không điều hòa tiết giảm phụ tải, làm tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, đảm bảo điện phục vụ tốt trong các kỳ nghĩ lễ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và THCS; thường xuyên theo dõi sát tình hình phụ tải để có các phương án đảm bảo cung cấp điện tốt nhất.

Về sản lượng điện nhận, tháng 6/2019 là 6,319 tỷ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng bình quân ngày là 211,5 triệu kWh; sản lượng ngày lớn nhất là 228,98 triệu kWh (ngày 28/6/2019), tăng 10,42% so với cùng kỳ năm trước; công suất lớn nhất là 11.054 MW (ngày 20/6/2019). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện nhận toàn Tổng công ty là 37 tỷ 124 triệu kWh, tăng 10,33% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm, sản lượng ngày lớn nhất là 237,7 triệu kWh (ngày 25/4/2019); tăng 11,35% so với cùng kỳ 2018 và công suất lớn nhất là 11.406 MW (ngày 24/4/2019), tăng 9,36% so với cùng kỳ 2018.

Trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2019, công suất toàn hệ thống tăng cao chủ yếu tập trung tại khu vực địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An. Phụ tải tăng cao về giá trị tuyệt đối chủ yếu ở hai thành phần tiêu dùng dân cư và công nghiệp xây dựng.

Về điện thương phẩm, thực hiện tháng 6/2019 là 6 tỷ 265 triệu kWh, tăng 30,6% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty là 35 tỷ 544 triệu kWh, tăng 10,47% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 48,45% kế hoạch Tập đoàn giao (73 tỷ 350 triệu kWh).

Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 6/2019 là 118 triệu kWh; lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 Tổng công ty ước tiết kiệm được 656 triệu kWh (bằng với cùng kỳ 2018), đạt 1,84% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

EVN SPC thông tin, lũy kế đến ngày 8/7/2019, có 4.071 khách hàng đã lắp đặt công tơ 2 chiều (2.498 công tơ 1 pha và 1.573 công tơ 3 pha) bán điện qua hình thức dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà, tổng sản lượng phát lên lưới đến ngày 25/6/2019 là  4.487.131 kWh, với tổng công suất tấm pin là 96,94 MWp (đạt tỷ lệ 101% so với kế hoạch EVN giao là 65,65 MWp). Tính đến ngày 8/7/2019, EVN SPC đã thanh toán tiền mua điện cho 1.184 khách hàng, với sản lượng điện thanh toán là 1.961.297 kWh, tương ứng với tổng số tiền đã trả là: 4.382.334.957 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty đã khởi công 15 công trình lưới điện 110 kV và hoàn thành đóng điện 9 công trình lưới điện  110 kV. Khối lượng đưa vào vận hành gồm: 67 km đường dây xây dựng mới; 2 đường dây cải tạo và tổng công suất trạm 110 kV tăng thêm là 372 MVA. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã đóng điện đưa vào vận hành được 137 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng bao gồm: Đường dây trung thế xây dựng mới 391 km, đường dây trung thế cải tạo nâng cấp 115 km, đường dây hạ thế xây dựng mới 1.953 km, đường dây hạ thế cải tạo 795 km và tổng công suất trạm phân phối là 103 MVA.            

Hải An