Đông Bắc Shin trúng gói thầu 372,5 tỷ đồng tại Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Bắc (Đông Bắc Shin) vừa được công bố trúng Gói thầu Thuê phương tiện vận chuyển than bằng đường thủy năm 2019 giao Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, với giá trúng thầu 372,535 tỷ đồng (giá gói thầu 404,254 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,8%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 3 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo tìm hiểu, Đông Bắc Shin có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, địa chỉ tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tài khoản chứng thư số của Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã hết hiệu lực từ 1/4/2019. Từ tháng 4/2019 trở lại đây, nhà thầu này được công bố trúng 4 gói thầu với tổng giá trúng thầu 479 tỷ đồng.

Trong vòng gần 4 năm trở lại đây, Đông Bắc Shin được công bố trúng 22 gói thầu, tất cả đều nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và liên quan đến lĩnh vực vận tải than bằng đường thủy.

Với việc trúng gói thầu hơn 372 tỷ đồng nói trên, thời gian tới, Đông Bắc Shin thực hiện cùng lúc 7 gói thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với tổng giá trúng thầu 1.190 tỷ đồng.

          

Khánh Ngọc