Doanh thu tài chính tăng đột biến, Dofico báo lãi tăng trưởng 69%

(BĐT) - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) ghi nhận 1.466 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2018. Cùng với sự sụt giảm của doanh thu, lợi nhuận gộp của Dofico cũng giảm 47%, từ 415,5 tỷ đồng nửa đầu năm 2018 xuống còn 220 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong khi đó, chênh lệch giữa doanh thu tài chính và chi phí tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đạt 350 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù không thuyết minh chi tiết về doanh thu tài chính nhưng không loại trừ là từ thoái vốn các khoản đầu tư.

Được biết, trong năm 2019, Dofico đã thoái vốn khỏi Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai và Công ty CP Bệnh viện quốc tế Đồng Nai, thu về gần 120 tỷ đồng.

Kết quả, Dofico báo lãi ròng gần 310 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng tài sản của Dofico tại thời điểm cuối quý II/2019 đạt 7.054 tỷ đồng. 

Hoàng Việt