DMC đặt kế hoạch lãi ròng 230 tỷ đồng năm 2019

Chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp tăng nhẹ so với năm 2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco (HoSE: DMC) vừa thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và kế hoạch tài chính năm 2019.

2/4 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của DMC. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 29/4 tại hội trường công ty ở Đồng Tháp.

HĐQT DMC cũng thống nhất trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 1.467 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế 230 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2018. DMC dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%.

Năm 2018, công ty đạt doanh thu thuần 1.385 tỷ và lãi ròng 228 tỷ đồng, tăng lần lượt 3% và 10% so với 2017, tương đương 95% kế hoạch doanh thu và hoàn thành chỉ tiêu lãi ròng.


NDH