DHG chốt trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2018 tỷ lệ 20%

(BĐT) - Ngày 14/3 tới, Công ty CP Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bẳng tiền mặt đợt 2/2018 với tỷ lệ 20%.

Với gần 130,75 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi gần 261,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 16/6/2019. Trước đó, Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% vào cuối tháng 8/2018.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018, lũy kế năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 3.888 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 732,2 tỷ đồng; hoàn thành lần lượt 97% kế hoạch doanh thu và 95,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H