ĐHĐCĐ Ninh Vân Bay: Nhóm cổ đông nắm 33% phủ quyết toàn bộ chương trình đại hội

Đại diện cổ đông nắm giữ 33% vốn cho rằng việc bầu thêm thành viên HĐQT sẽ giúp công ty cải thiện hoạt động kinh doanh và phát triển chiến lược trong tương lai.
ĐHĐCĐ NVT sáng ngày 24/04
ĐHĐCĐ NVT sáng ngày 24/04

Sáng ngày 24/04, CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua kế hoạch kinh doanh và một số nội dung khác.

Theo chương trình ban đầu, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ trình lên các nội dung về kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch 2018, đơn vị kiểm toán, thù lao HĐQT, sửa đổi điều lệ công ty và một nội dung quan trọng là miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Hồ Anh Ngọc, ông Nguyễn Xuân Minh và ông John Joseph Ramos, đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT là ông Ikhwan Primanda (quốc tịch Indonesia).

Trong quá trình thông qua chương trình đại hội, một cổ đông (anh Độ) đại diện cho 33% vốn đã yêu cầu bổ sung chương trình đại hội. Trong đó, nhóm cổ đông đề xuất bổ sung 3 thành viên HĐQT vào doanh nghiệp. Theo ý kiến của cổ đông, hiện nay, nhóm đại diện đã sở hữu tới 33% vốn nên có thể bầu thành viên vào HĐQT là phù hợp, giúp bộ máy công ty minh bạch hơn.

Mặt khác, 3 cá nhân mà nhóm cổ đông đề cử là các nhân sự phù hợp, có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh, sẽ đóng góp rất lớn cho công ty.

Bên cạnh đó, những năm vừa qua dưới sự điều hành HĐQT, công ty chưa đạt được những kết quả tốt và cần có một sự đổi mới và thay đổi trong nguyên tắc quản trị. Theo đó, nhóm cổ đông mong muốn toàn bộ đại hội ủng hộ thông qua đề xuất để hướng tới sự phát triển cho công ty về sau.

Đáp lại đề xuất của cổ đông, ban lãnh đạo của Ninh Vân Bay cho biết, mặc dù đại diện cho trên 33% vốn của công ty, nhưng nhóm cổ đông này chưa nắm giữ đủ 6 tháng theo luật doanh nghiệp nên đề xuất này chưa thể thực hiện.

Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng giám đốc của NVT cho rằng, nhóm cổ đông cần có thời gian gắn bó với công ty và đồng hành với công ty lâu dài từ đó mới có sự tin tưởng để bầu người vào HĐQT. Trước kia, công ty đã có rất nhiều nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% nhưng sau đó lại thoái vốn, điều này không bền vững.

Trong khi đó, nhóm cổ đông vẫn cho rằng, nếu đã đạt được sự hợp tác thống nhất thì việc bầu cử thêm người vào HĐQT nên được tiến hành sớm, để tăng sự minh bạch cho công ty và giúp công ty phát tiển hơn.

Đại diện nhóm cổ đông cho rằng, nếu có thể thống nhất thêm người vào HĐQT vào ngay trong đại hội lần này, nhóm cổ đông sẽ cam kết nắm giữ cổ phần của công ty tối thiểu là 5 năm, và nếu cần có thể sẽ cam kết bằng một khoản tiền đảm bảo. Đây là sự cam kết mạnh mẽ của cổ đông.

Tuy nhiên, ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch HĐQT của Ninh Vân Bay cho rằng, điều công ty cần là sự cam kết lâu dài của cổ đông và công tác quản trị của công ty hiện nay cần có sự ổn định và không có sự xáo trộn, bất ổn.

Một cổ đông khác có mặt tại đại hội cũng thể hiện sự không tin tưởng ban lãnh đạo vì những năm qua, HĐQT đã đề ra kế hoạch nhưng không thể hoàn thành, công ty vẫn liên tục lỗ và chưa thể vực dậy sau bao nhiêu năm qua. Vì thế, cổ đông cũng đồng ý với đề xuất của nhóm cổ đông, bầu thêm người vào thành viên HĐQT để đổi mới và minh bạch bộ máy ban lãnh đạo của công ty.

Có mặt tại đại hội, đại diện quỹ Recapital Investments Pte. Ltd, năm 2013, quỹ đã đầu tư vào NVT khi thấy được cấu trúc quản trị và cổ đông của công ty, cấu trúc tài sản ổn và kế hoạch tham vọng lớn của công ty. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến bây giờ công ty rơi vào tình trạng khó khăn, bản thân Recapital Investments Pte. Ltd đã yêu cầu ban lãnh đạo nỗ lực cần thiết để giảm nợ, tái cấu trúc nợ và nâng cao giá trị cho công ty với hy vọng các dự án sẽ mang lại giá trị cho công ty.

Theo đại diện quỹ Recapital Investments Pte. Ltd, sau khi quỹ lắng nghe ý kiến của ban điều hành thì phần lớn nợ đã được xử lý và tài sản của NVT được giữ lại trong cấu trúc. Khoảng thời gian khó khăn của công ty đã qua và với góc nhìn nhà đầu tư lớn, quỹ kỳ vọng các năm tới công ty sẽ trở lại thời kỳ phát triển.

Sau khi ghi nhận ý kiến cổ đông, ban kiểm phiếu vẫn đang trong quá trình xác nhận tỷ lệ cổ đông đồng ý với đề xuất bầu thêm 3 người vào HĐQT.

Năm 2018, Ninh Vân Bay đặt mục tiêu 245 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Năm nay dự kiến sẽ có lãi 25 tỷ đồng, không còn lỗ như năm trước.

Năm 2017, NVT ghi nhận doanh thu 232,6 tỷ đồng và lỗ ròng tới gần 456 tỷ đồng, mặc dù đầu năm công ty đặt kế hoạch 219 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng hơn 16,5 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm phiếu, đại hội có sự tham gia của cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 74,5 triệu cp, tương đương hơn 82% vốn. Đối với tờ trình về chương trình đại hội, có 41,72% cổ phần không đồng ý thông qua chương trình đại hội và có 58,3% cổ phần thông qua.

Theo điều lệ của công ty, cần 65% cổ phần thông qua chương trình thì đại hội mới có thể tiếp tục. Như vậy, chương trình của đại hội không được thông qua.

Với kết quả kiểm phiếu, Ban chủ tọa có ý kiến dừng đại hội và đối với vấn đề bổ sung thành viên HĐQT mà nhóm cổ đông lớn đề xuất, HĐQT sẽ họp và thống nhất sau.

Tuy nhiên, nhóm cổ đông lớn đã có ý kiến cần tiếp tục đại hội, vì theo luật, phiên họp của cổ đông đã đủ điều kiện diễn ra và không có lý do phải dừng lại. HĐQT hoàn toàn có thể dành thời gian họp ngay và quyết định đồng ý với việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Về đề xuất của cổ đông, ông Hoàng Anh Dũng, Tổng giám đốc NVT cho biết, trước kia khi Recapital Investments Pte. Ltd đầu tư vào NVT, thời gian làm việc và tìm hiểu rất dài tới 6 tháng. Quỹ này đã cam kết sẽ đầu tư và không chuyển nhượng 2 năm kể từ thời điểm đầu tư. Đối với trường hợp của nhóm cổ đông mới, ông Dũng cho rằng cũng nên thực hiện như vậy. Mặt khác, ông Dũng cũng cho rằng, điều đầu tiên mà nhóm cổ đông lớn của anh Độ (đại diện nhóm cổ đông lớn nắm 33%) nên gặp gỡ với quỹ Recapital, cổ đông lớn khác nắm giữ 35,87% vốn của NVT. Bất cứ sự gia nhập mới nào của nhóm cổ đông lớn cần có sự thống nhất và đàm phán giữa các bên. Nếu cổ đông lớn cũ (Recapital Investments Pte. Ltd) và nhóm cổ đông lớn mới cùng nhất trí thì quá trình diễn ra mới đơn giản. Cuối cùng, một cổ đông có mặt tại đại hội đã có đề xuất, thay vì chương trình ban đầu là bổ sung 1 thành viên thì sẽ trình đại hội bổ sung 3 thành viên HĐQT và để đại hội biểu quyết.

Tiếp tục phiên họp, ban lãnh đạo tiến hành đọc và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch 2018 và các tờ trình trước đại hội. Trong phần thảo luận liên tục nhiều ý kiến của cổ đông đưa ra chất vấn ban lãnh đạo về các khoản vay của Công ty Tân Phú và Hai Dung trị giá hơn 500 tỷ đồng. Đồng thời, cổ đông cũng yêu cầu làm rõ về việc bán khoản vay tại 2 đơn vị có liên quan trên là nguyên nhân chính gây nên khoản lỗ trong năm 2017. Cụ thể, theo cổ đông, giá trị khoản nợ của Tân Phú và Hai Dung lên tới hơn 500 tỷ đồng, trong khi đó sau khi bán đấu giá cho DATC chỉ thu về 265 tỷ đồng. Riêng với khoản cho vay, bán nợ tại Tân Phú, cổ đông nêu ý kiến có bất cập, nghi ngờ với cách giải quyết, đặc biệt đây lại là đơn vị có liên quan đến bà Lê Thị Thu Hà, Phó chủ tịch HĐQT và ông Dũng Tổng giám đốc NVT, khoản nợ nay có giá trị lên tới 323 tỷ đồng.

Trong quý II, cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT với việc cơ cấu khoản nợ, ủy quyền cho Tổng Giám đốc, đứng ra đàm phán tái cơ cấu khoản nợ này nhưng nghi ngờ có khuất tất trong đàm phán trả khoản nợ dẫn đến việc, Tân Phú không thể trả nợ và NVT phải bán khoản nợ cho DATC đấu giá với mức giá sàn chỉ có 66 tỷ đồng, dưới mức nợ rất sâu. Bên cạnh đó, cổ đông cũng đề cập đến việc cho các đơn vị liên quan đến HĐQT và công ty con vay với giá trị trên 35% tài sản của công ty có đúng luật pháp hay không. Mặt khác cổ đông cũng đặt câu hỏi, ngày 20/4 vừa qua, công ty đã công bố nghị quyết bán Công ty TNHH Cồn Bắc, NVT dựa vào cơ sở nào định giá bán, thuê đơn vị định giá độc lập không và là đơn vị nào và liệu tình trạng của Tân Phú và Dung Hai có lặp lại.


NDH