Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc lãi ròng 31,24 tỷ đồng trong quý II

(BĐT) - Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2018 cải thiện mạnh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc (ND2) lãi ròng 36,22 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo tài chính quý II/2018 tự lập ngày 16/7/2018, doanh thu thuần của Công ty trong quý II đạt 96,18 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,37% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh ổn định đã giúp Công ty chi trả được các khoản nợ vay dài hạn đúng thời hạn. Cụ thể, nợ vay dài hạn tại thời điểm 30/6/2018 của Công ty chỉ còn 1.119,66 tỷ đồng, giảm gần 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2018, giúp cho chi phí lãi vay trong quý II giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, dù doanh thu sụt giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn đạt 31,24 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiệu quả kinh doanh quý II cải thiện mạnh đã giúp lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty đạt 36,22 tỷ đồng, hoàn thành 44,26% kế hoạch năm.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 378,43 tỷ đồng, giảm 13,3% so với mức thực hiện trong năm 2017. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 sụt giảm tương ứng xuống 81,83 tỷ đồng so với mức 112,59 tỷ đồng năm 2017. Công ty dự kiến vẫn duy trì mức cổ tức 18% trong năm 2018.

Ngọc Anh