Đá Hóa An lãi ròng 32,82 tỷ đồng nửa đầu năm 2018

(BĐT) - Công ty CP Đá Hóa An (mã CK: DHA) công bố BCTC tự lập quý II/2018, trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 76,94 tỷ đồng, tăng 17,44 % so với cùng kỳ năm 2017. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty trong kỳ chỉ bằng 1/5 so với mức 5,28 tỷ đồng cùng kỳ 2017. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng nhẹ hơn 3%.

Tính chung, 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần của Công ty đạt 135, tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,82 tỷ đồng, tăng 3,53% so với cùng kỳ và hoàn thành 63,19% kế hoạch năm; trong đó quý II/2018 đóng góp tới 18,9 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt là 270 tỷ đồng và 52 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20%.    

Anh Tuấn