Công ty Xây dựng 47 đặt mục tiêu lãi ròng 2019 giảm 49%

(BĐT) - Công ty CP Xây dựng 47 vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019. Theo đó, Công ty đạt mục tiêu doanh thu cho năm nay đạt 974 tỷ đồng, gần như không đổi so với 2018. Tuy vậy, con số lợi nhuận ròng kế hoạch lại được dự liệu khá thận trọng, 22 tỷ đồng, giảm 49% so với thực hiện năm 2018. Về kế hoạch chi trả cổ tức, Công ty dự kiến chi 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Được biết, trong năm nay Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn, nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại từ 3.31% lên 49%, tái cấu trúc Công ty, nghiên cứu đầu tư dự án năng lượng điện mặt trời và làm việc với một số đối tác đầu tư mở rộng Khu du lịch Hầm Hồ.

          

Hoàng Việt