Công ty Nhật Á Châu trúng gói thầu hơn 88 tỷ đồng tại Kon Tum

(BĐT) - Ban Quản lý thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới tỉnh Kon Tum (Bên mời thầu) vừa cho biết, Công ty TNHH Nhật Á Châu (Công ty Nhật Á Châu) là nhà thầu trúng Gói thầu xây dựng số 02 Lý trình Km4+44,04 - Km6+570,41 thuộc Dự án Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công ty Nhật Á Châu trúng Gói thầu xây dựng số 02 với giá trúng thầu 88.287 triệu đồng (giá dự toán của gói thầu là 89.387 triệu đồng, chênh lệch giảm 1.081 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,2% thông qua đấu thầu rộng rãi). Trước đó, giá gói thầu được phê duyệt theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 80.549 triệu đồng.

Theo Quyết định phê duyệt số 199/QĐ-BQLDA, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Công ty TNHH Nhật Á Châu có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, địa chỉ tại Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Công ty TNHH Nhật Á Châu được công khai trúng 7 gói thầu (gồm 5 gói thầu tham gia với tư cách thành viên liên danh và 2 gói thầu trúng thầu độc lập) đều nằm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   

Tuấn Dũng