Công ty Chứng khoán Tonkin bị rút giấy phép

Công ty Chứng khoán Tonkin đã không khắc phục được tình trạng bị đình chỉ.
Công ty Chứng khoán Tonkin bị rút giấy phép

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh được cấp phép của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh được cấp phép của Công ty cổ phần Chứng khoán Tonkin để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động do quá thời hạn đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 153/QĐ-UBCK ngày 23/2/2017 mà Công ty không khắc phục được tình trạng bị đình chỉ theo Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006.

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin phải có trách nhiệm công bố thông tin về việc chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép theo quy định về công bố thông tin hiện hành; chấm dứt hoàn toàn mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép cũng như các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Chứng khoán Tonkin tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2006 với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Ngày 11/9/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 680/QĐ-UBCK đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Gần đây, thị trường chứng khoán thăng hoa, lập kỷ lục nhưng nhiều công ty chứng khoán cũng bị đào thải khỏi thị trường. Trước đó, Công ty Chứng khoán Kim Long (KLS), Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC)… cũng tuyên bố giải thể.


Vneconomy