Cổ phiếu Tân Cảng - Phú Hữu được chấp thuận giao dịch trên UPCoM

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu được giao dịch cổ phiếu trên UPCoM với mã chứng khoán PNP.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu có vốn điều lệ 161 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bốc xếp hàng hóa. Tính đến thời điểm 9/11/2018, 3 cổ đông lớn của Tân Cảng - Phú Hữu gồm: Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (45,15%), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (36,12%) và Công ty TNHH Container Sài Gòn (6,52%). Tính đến thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của Công ty đạt 442,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 53,3%.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần bán hàng và lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu lần lượt đạt 322 tỷ đồng và 43,5 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 47,7% và 44,5% so với năm 2017.

Thế Anh