Cổ phiếu KSA đang bị xem xét hủy niêm yết

KSA đã bị ngừng giao dịch từ 17/5 và vẫn chậm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết đang xem xét về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu KSA của Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận theo quy chế niêm yết chứng khoán.

Vào ngày 10/5, HOSE đã ra quyết định về việc đưa cổ phiếu KSA vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ 17/5 với lý do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Tính đến hết ngày 2/7, KSA vẫn chưa thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo thường niên 2017, công bố thông tin việc khắc phục nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN, việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, đồng thời chưa đưa ra được tiến độ cụ thể công bố thông tin các báo cáo nêu trên.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2017 do công ty tự lập, KSA ghi nhận doanh thu năm 2017 là 316 tỷ, tăng trưởng 30% và lợi nhuận sau thuế mang về 15 tỷ đồng, gấp 2,6 lần năm 2016. Trong quý I/2018, công ty ghi nhận lãi 1,4 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSA đã bị ngừng giao dịch. Trong phiên cuối cùng 16/5, KSA đóng cửa ở mức giá 480 đồng/cp với khối lượng tăng đột biến hơn 6 triệu cp.


NDH