Chứng khoán Thiên Việt chốt trả cổ tức tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 27/7 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) thực hiện trả cổ tức năm 2017 và cổ phiếu thưởng cho công đông hiện hữu.

Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9%. Ngoài ra, Công ty trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1%.

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 578,7 tỷ đồng; nguồn vốn kinh doanh đạt trên 819,2 tỷ đồng.

T.H