Chủ đầu tư Sheraton Đà Nẵng lỗ hơn 46 tỷ trong quý I

Tổng số lỗ lũy kế của BDP đã lên 58,5 tỷ đồng.

CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (UPCOM: BDP) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với khoản lỗ lớn hơn 46 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh của khách sạn tạo ra được 37 tỷ doanh thu. Sau khi trừ đi giá vốn 16 tỷ thì lợi nhuân gộp vẫn đạt gần 21 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi tiền vay hơn 18 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp 47 tỷ đồng đã ăn mòn hết doanh thu và khiến cho công ty thua lỗ 46 tỷ đồng. Nâng tổng số lỗ lũy kế kể từ khi đi vào hoạt động lên 58,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I, tổng tài sản của BDP đã tăng gần 1.200 tỷ lên 3.246 tỷ đồng; chủ yếu là việc tăng tài sản cố định khi đưa Khách sạn biển Đông Phương vào hoạt động (giá trị tạm tính 2.171 tỷ đồng).

Phần tài sản tăng lên chủ yếu được tài trợ bằng nợ; trong đó chi phí phải trả ngắn hạn tăng gần 1.000 tỷ và phải trả dài hạn khác tăng hơn 200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu biến động giảm còn 195 tỷ đồng do lỗ lũy kế tăng lên.

Đối với dự án ‘Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương’ (Sheraton Danang Resort), tổng mức đầu tư đã tăng 4 lần từ 889 tỷ lên 3.666 tỷ đồng. Công ty cho biết khu Khách sạn đã khai trương vào 25/1, trong khi khu biệt thự 3,13 ha cơ bản đã hoàn thành và sẽ mở bán trong năm nay.

Công ty Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được thành lập bởi 3 cổ đông là Vietnam Property Limited (đơn vị thuộc VinaCapital), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Tân Tiến và Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Kim Ngân. Trong đó, Vietnam Property Limited đã nắm giữ tới 97,73% vốn.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2017, Vietnam Property Limited chuyển nhượng xong 24,4 triệu cổ phần (tương ứng 97,73% vốn điều lệ) cho CTCP Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An.


NDH