Cao su Tây Ninh chốt trả cổ tức tiền mặt 2017, tỷ lệ 23%

(BĐT) - Ngày 17/7 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức tiền mặt năm 2017 của cổ đông Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (Mã CK: TRC) với tỷ lệ 23%. Dự kiến thời gian thanh toán là ngày 31/7.

Công ty dự kiến sẽ chi gần 67 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này, nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 497,5 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ đồng, với tỷ lệ chia cổ tức là 15%. Quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 80,8 tỷ đồng và lãi ròng đạt 11,4 tỷ đồng.

T.H