Bột giặt LIX báo lãi giảm nhẹ trong 9 tháng 2018

(BĐT) - Quý III/2018, CTCP Bột giặt LIX (mã: LIX) ghi nhận mức doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 566 tỷ đồng và 48 tỷ đồng, hoàn thành 100% và 87% kế hoạch đề ra trong quý.

Dù doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước, song lãi gộp và các chí phí đều tăng – chi phí bán hàng tăng 5,6% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3,4% - khiến lãi ròng của Công ty giảm 16%, đạt hơn 38 tỷ đồng trong quý III.

9 tháng 2018, Công ty đạt 1.731 tỷ đồng doanh thu - tăng 10%, và 112 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H