Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam

(BĐT) - Ngày 28/2/2019, tại TP.HCM, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và trao các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng Giám đốc, các thành viên hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty.
Ông Dương Quang Thành (giữa) đại diện HĐTV EVN ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNSPC
Ông Dương Quang Thành (giữa) đại diện HĐTV EVN ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước của EVN tại EVNSPC

Việc bổ nhiệm các thành viên HĐTV và Ban điều hành EVNSPC được thực hiện theo Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt. Trong đó, Tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình HĐTV, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các thành viên HĐTV của EVNSPC cần phát triển và bảo toàn phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Nam.

Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam - ảnh 1
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định bổ nhiệm
Trước đó, ngày 26/2/2019, EVN đã ban hành các quyết định bổ nhiệm: ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV EVNSPC (Quyết định số 46/QĐ-EVN); ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNSPC (Quyết định số 48/QĐ-EVN); ông Lê Xuân Hải, Trưởng ban Tổ chức nhân sự EVNSPC, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC (Quyết định số 54/QĐ-EVN); ông Hoàng Văn Tuỳ, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, giữ chức vụ Thành viên HĐTV EVNSPC (Quyết định số 55/QĐ-EVN). Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3/2019.

Minh Thùy