Bình Thuận thanh lý hợp đồng các đơn vị tư vấn đo đạc yếu kém

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa yêu cầu Sở TN&MT Bình Thuận rà soát, thanh lý hợp đồng với các đơn vị tư vấn đo đạc yếu kém.

Trước đó, trong cuộc họp bàn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo dự án tổng thể của UBND tỉnh Bình Thuận, đại diện lãnh đạo một địa phương trong Tỉnh cho biết, 2 đơn vị tư vấn là Công ty TNHH An Phú Thịnh (Gò Vấp, TP.HCM) và Công ty TNHH Đo đạc Quang Vinh (Phan Thiết, Bình Thuận) thực hiện hợp đồng đo đạc, lập hồ sơ địa chính, phối hợp xét cấp GCNQSDĐ cho gần 10 xã của các huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Đức Linh nhưng hơn 2 năm nay không chuyển giao hồ sơ địa chính về các địa phương. Do đó, trong 9 tháng qua, việc cấp GCNQSDĐ tại 4 huyện nêu trên mới được hơn 51% diện tích mà các hộ đã đăng ký.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chuyển giao phần việc còn lại trong hợp đồng cho Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuộc Sở để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người dân.     

Thu Giang