BHXH Hà Nội triển khai Cuộc vận động Nói không với tiêu cực

(BĐT) - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa có chỉ đạo việc triển khai Cuộc vận động “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” do UBND Thành phố phát động.
BHXH Hà Nội triển khai Cuộc vận động Nói không với tiêu cực
BHXH Hà Nội triển khai Cuộc vận động Nói không với tiêu cực

Theo đó, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ phổ biến, quán triệt Công văn 5343/UBND-NC ngày 02/12/2019 của UBND TP. Hà Nội đến toàn thể viên chức, người lao động biết.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Công văn 5354, nhằm nâng cao sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của công chức, viên chức, có trách nhiệm cao với công việc, đạo đức công vụ, lối sống lành mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức BHXH Thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và DN”.

Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” đề ra mục tiêu “Năm không” trong cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô, bao gồm: Không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

 

Ngọc Minh