Bến xe Miền Tây: Lợi nhuận sau thuế 2017 đạt 61 tỷ đồng

(BĐT) - Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2017 của CTCP Bến xe Miền Tây (Mã CK: WCS), doanh thu của Công ty đạt gần 128 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 61 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch cả năm.

Tính riêng quý IV/2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 11% so với quý IV/2016. Trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 31,5 tỷ đồng, tăng 6,77%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 2 tỷ đồng, tăng 57%.

Trong khi đó, tổng chi phí tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý cuối năm 2017 của Công ty đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt 283 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 142,6 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 42,5 tỷ đồng. 

Hoàng Hải