Bão lãi 89,3 tỷ đồng, Xi măng Bỉm Sơn xóa sạch lỗ lũy kế

(BĐT) - Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn vừa công bố báo cáo tài chính cả năm 2018 với nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.678 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 451 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Về hoạt động tài chính, ngoài việc không phát sinh doanh thu, Công ty đã tiết giảm được chi phí tài chính từ 117 tỷ đồng xuống còn gần 86 tỷ đồng (tương ứng 26%). Ngoài tiết giảm được chi phí tài chính, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Bỉm Sơn cũng giảm đáng kể từ 287 tỷ đồng xuống còn 245 tỷ đồng, tương ứng 14,6%. Kết quả, Bỉm Sơn báo lãi 89,3 tỷ đồng, trong khi năm trước đó Công ty báo lỗ 3,4 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính cả năm 2018 của Bỉm Sơn là tình hình vay nợ. So với thời điểm đầu năm, nợ vay cả ngắn hạn và dài hạn của Công ty đã giảm được 303 tỷ đồng xuống còn 1550 tỷ đồng.      

Hoàng Việt