9 tháng, gần 94.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng năm 2017, cả nước có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao trong thời gian qua cho thấy, khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp tìm thấy hướng đi, cơ hội phát triển mới.

Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết, việc cải thiện về chất lượng môi trường đầu tư - kinh doanh đang ngày càng được chú trọng. Việc này đã được Chính phủ đến chính quyền các địa phương, bộ, ngành tập trung thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hỗ trợ tối đa của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.

Để các doanh nghiệp này ngày càng đi vào hoạt động hiệu quả, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cần cơ cấu doanh nghiệp thành lập mới cần hướng đến những ngành tạo ra giá trị sản xuất cao, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu toàn cầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang nghiên cứu xây dựng đề án giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn nền kinh tế. Đồng thời, tiếp tục triển khai các dịch vụ hành chính điện tử, giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, 9 tháng năm 2017, cả nước có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 9 tháng đầu năm có xu hướng tăng trong giai đoạn 2013 - 2017. So sánh giữa 9 tháng của năm 2017 và 9 tháng của năm 2013, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,6 lần, số vốn đăng ký tăng hơn 3 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp tăng 2 lần.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4% . Nếu tính cả 1.241,3 nghìn tỷ đồng của hơn 27.500 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2017 là 2.144 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 21.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên hơn 115.00 doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng là 886.500 người, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 9 tháng năm 2017 có 33.900 doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 36% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; 12.000 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 9%; 11.900 doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,7%), tăng 9,6%; 7.000 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,5%), tăng 11,7%; 5.000 doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,3%), tăng 24,1%...


TTXVN