9 tháng 2018: Lợi nhuận sau thuế của Hancorp chỉ bằng ½ cùng kỳ 2017

(BĐT) - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018 với kết quả lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 38 tỷ đồng. Con số này chỉ bằng một nửa so với con số 74 tỷ đồng mà Hancorp đạt được trong 9 tháng 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.002 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ 2017. Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ giảm 16%, từ 2.303 tỷ đồng xuống còn 1.929 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm mạnh 70% so với 9 tháng 2017, đạt 73 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động này 9 tháng 2018 đạt 18,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2017 con số này là âm 49 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và cộng với lợi nhuận khác, Hancorp đạt 42,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Thế Anh