9 tháng 2018, CNG Việt Nam báo lãi 91,3 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP CNG Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.336,8 tỷ đồng và 91,3 tỷ đồng. So với kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 là 1395,7 tỷ đồng và 117,9 tỷ đồng, CNG Việt Nam đã hoàn thành tương ứng 95,7% và 77,4%.
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 tháng cuối năm, Công ty lên kế hoạch 403 tỷ đồng doanh thu và 35 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. CNG Việt Nam có vốn điều lệ 270 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, chiết nạp và kinh doanh khí thiên nhiên.

Thế Anh