2 DN tại Thái Bình được bổ sung vốn điều lệ

(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo đơn vị liên quan nộp toàn bộ số tiền thu từ cổ phần hóa DNNN trong tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình đến thời điểm hiện nay về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN theo quy định.

Sau khi UBND tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiệm vụ trên, đồng ý cấp bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho 2 công ty từ nguồn Quỹ nêu trên.      

Mai Anh