(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh. Dự án này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung của Dự án là 105,325 tỷ đồng, tăng 20.537.948.000 đồng so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1560. Trong cơ cấu tổng mức đầu tư mới thì chi phí xây dựng hơn 67 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 19 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.