(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt điều chỉnh 2 dự án mở rộng đầu tư nhà máy sản xuất bao bì (vỏ bao Jumbo, vỏ bao BOPP) của Công ty CP Trung Kiên với tổng vốn đầu tư trên 650 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án Mở rộng Nhà máy Sản xuất bao bì Trung Kiên số 2 điều chỉnh lại tổng vốn đầu tư là 348,913 tỷ đồng với diện tích sử dụng đất là 34,902 m2 và thời hạn hoạt động đến 14/11/2058. Dự án Nhà máy Sản xuất bao bì Trung Kiên số 3 được điều chỉnh tăng vốn và mở rộng diện tích với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 302,799 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 37.827,9 m2, thời hạn hoạt động là 50 năm.