(BĐT) - Trong ngày 8/1/2020, trên phạm vi cả nước có 650 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2020.

UBND thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 34,582 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Cộng bắc qua sông Tích, thị xã Sơn Tây. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71.002.402.000 đồng.

UBND thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Toàn bộ phần xây lắp công trình thuộc Dự án Đường trục dọc D2, Khu đô thị Hoàng Mai, với giá gói thầu là 24,350 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công; thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới; lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km1363+780 đến Km1506+100; Gói thầu số 6 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế, dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công; thiết kế và cắm cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới; lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp đoạn Km1506+100 đến Km1688+040, có giá gói thầu lần lượt là 18,808 tỷ đồng và 18,891 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.849.974.577.000 đồng.

Bệnh viện An Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất theo máy năm 2020, với giá gói thầu là 33,446 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 21 Thi công san nền; Gói thầu số 22 Thi công nền mặt đường và thoát nước thải, thoát nước mưa tuyến đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, với giá gói thầu lần lượt là 34,496 tỷ đồng và 38,509 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tập trung cửa ngõ Đông Bắc TP. Cà Mau. Tổng mức đầu tư của Dự án là 108.665.049.000 đồng.