(BĐT) - Trong ngày 7/12/2020, trên phạm vi cả nước có 780 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2021.

UBND huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tuyến N19 và xây dựng vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng tuyến D21a, D21b, D21, N25, N25a, N25b, N25c, đường vành đai ngoài (đoạn qua khu B11, B12, ký hiệu: XL01); Gói thầu Các tuyến D6a, D6b, N8a, N8b, D6c, D27, D16a, D16, N15, D13, D10a, N14a, D10b (ký hiệu: XL02) và Gói thầu Các tuyến N13, N13a, N13b, N13c, D15, D15a, D15b, D15c, D18, N17, D7, D19, N7 (ký hiệu: XL03), với giá gói thầu lần lượt là 20.766.523.000 đồng; 25.132.082.000 đồng và 28.383.810.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90 tỷ đồng.

UBND huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Thi công hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông, cấp - thoát nước và chiếu sáng công cộng), với giá gói thầu hơn 18,265 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bố trí ổn định dân cư Giồng Dúi - Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.718.736.000 đồng.

Công ty CP Sonadezi Giang Điền sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật phần 2 mặt Media Facade và 2 mặt trang trí Tòa nhà Sonadezi, với giá gói thầu hơn 11,033 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật Tòa nhà Sonadezi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 17.851.545.000 đồng.

Công ty Điện lực Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 11,745 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà điều hành Điện lực Châu Thành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.958.231.911 đồng.