(BĐT) - Trong ngày 7/11/2019, trên phạm vi cả nước có 720 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám cho sản xuất năm 2020 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu là 547,888 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 547,888 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp xe ô tô chuyên dùng đợt 2 năm 2019 cho Agribank, với giá gói thầu hơn 38 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua tập trung xe ô tô chuyên dùng đợt 2 năm 2019 của Agribank. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38,61 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 19.867.671.127 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường huyện 42, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 23.119.900.668 đồng.

Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm 5 xe ô tô xi téc dung tích 28 m3 và 1 xe ô tô xi téc dung tích 24 m3 bồn nhôm chở xăng dầu, với giá gói thầu là 19,855 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư phương tiện vận tải giai đoạn 2 năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19,855 tỷ đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Cần Giuộc và thành phố Tân An, với giá gói thầu là 16.900.307.767 đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2 năm 2019). Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.973.660.713 đồng.