(BĐT) - Trong ngày 3/6/2021, trên phạm vi cả nước có 836 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp phương tiện và dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 8 tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với giá gói thầu hơn 108,920 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 6B Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Dự án thành phần 1A; Gói thầu CW1 Xây dựng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (Km10+000-Km12+600) và Gói thầu CW2 Xây dựng đoạn tuyến Km5+000-Km10+000 và Km12+600-Km13+750, với giá gói thầu lần lượt là 186.371.460.000 đồng; 2.453.168.520.000 đồng và 1.229.955.320.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án thành phần 1A thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 5.329,56 tỷ đồng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất và vật tư y tế năm 2021, với giá gói thầu hơn 62,637 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 68,126 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua thuốc tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2022 (bổ sung). Tổng dự toán là 75.674.467.365 đồng.

UBND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 52,404 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Đường huyện 704 (đoạn từ xã Thanh An đến xã Định Hiệp - giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 81.848.794.140 đồng.