(BĐT) - Trong ngày 27/3/2018, trên phạm vi cả nước có 464 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Toàn bộ phần xây lắp hệ thống thoát nước thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú và Gói thầu số 7 Toàn bộ phần xây lắp hệ thống thoát nước xã Xuân Giang; thôn Bắc Vọng, thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, với giá gói thầu lần lượt là 6.445.840.000 đồng và 19.443.137.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dân sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Bắc Phú, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, với tổng mức đầu tư là 29.573.798.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 48,863 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non An Khánh B. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67.308.223.000 đồng.

Công ty CP Đồng Tả Phời - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công khoan, nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá, quặng - 03 năm khai thác (2018 - 2020), với giá gói thầu hơn 1.398,306 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê ngoài khoan, nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển, san gạt đất đá, quặng - 03 năm khai thác (2018 - 2020). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.539.031.576.088 đồng.

Công ty CP Cấp nước Nam Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị; thi công xây dựng trạm bơm cấp I và tuyến ống nước thô, với giá gói thầu hơn 78,120 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng công trình nước thô mới cho Nhà máy Nước Vụ Bản. Tổng mức đầu tư của Dự án là 85.804.263.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu hơn 46,307 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thể thao huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Hạng mục Xây dựng sân vận động. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.250.129.000 đồng.