(BĐT) - Trong ngày 26/6/2018, trên phạm vi cả nước có 752 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.

Ban Quản lý dự án các công trình bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, bàn giao thiết bị máy vi tính, máy tính xách tay và máy in cho các đơn vị thành viên Tổng công ty, với giá gói thầu hơn 67,163 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị công nghệ thông tin trên mạng bưu chính giai đoạn 2018 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67.163.855.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm công tơ điện tử tích hợp module PLC phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam, với giá gói thầu hơn 52,608 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ điện tử tích hợp module PLC phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 52.608.165.961 đồng.

Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 17 Thi công xây lắp Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Phú Tân và Gói thầu số 18 Thi công xây lắp Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Tri Tôn, với giá gói thầu lần lượt là 13.415.071.000 đồng và 12.783.166.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân - Tri Tôn, tỉnh An Giang, với tổng mức đầu tư là 30.108.621.000 đồng.

Trường Đại học Công đoàn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số HL-7 Thi công xây dựng hành lang đường 200 phía trước Cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn, với giá gói thầu là 26.734.367.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hành lang đường 200 phía trước Cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn - Giai đoạn 1 tại Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29.889.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 19.643.823.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc UBND huyện Phù Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22.563.442.000 đồng.