(BĐT) - Trong ngày 25/5/2021, trên phạm vi cả nước có 862 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2021.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 05 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt tuyến cáp ngầm 110 kV, với giá gói thầu hơn 93,239 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới tuyến cáp ngầm từ trạm 110 kV Nghĩa Đô đến trạm 110 kV Công viên Thủ Lệ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 107.582.217.051 đồng.

UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình + dự phòng, với giá gói thầu hơn 54,672 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường trục xã Quang Lãng (nối từ Tỉnh lộ 428 đi chùa Viên Minh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.953.923.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SFD-XL01 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km0 - Km11; Gói thầu SFD-XL02 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km11 - Km17+212,7m; Gói thầu SFD-XL03 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km17+212,7m - Km22+500m; Gói thầu SFD-XL04 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km22+500m - Km29+38,57m với giá gói thầu lần lượt là 97,099 tỷ đồng, 99,962 tỷ đồng, 107,830 tỷ đồng và 76,534 tỷ đồng. Bốn gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vay vốn Quỹ Phát triển Ả-rập Xê-út. Tổng mức đầu tư của Dự án là 913,901 tỷ đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 47 Hệ thống đường ống dẫn nước sau cống lấy nước, với giá gói thầu hơn 84,908 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.915.469.082.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng phần tuyến và các cầu còn lại, với giá gói thầu 103 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Liên xã Thủy Tây - Thạnh Phú - Thạnh Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 157.948.281.862 đồng.