(BĐT) - Trong ngày 25/10/2018, trên phạm vi cả nước có 601 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018 và quý I/2019.

Ban Quản lý Dự án Hạ tầng I (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cáp quang 48FO, 96FO, với giá gói thầu là 236.935.567.000 đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch Mua sắm tập trung cáp quang dung lượng 48FO, 96FO năm 2018, 2019 cho các VNPT tỉnh, thành phố và VNPT-NET khu vực phía Bắc.

Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế tiêu hao năm 2018 (gồm 452 danh mục), với giá gói thầu là 164.370.979.516 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (gồm các hạng mục: xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, điện nước ngoài nhà, thiết bị kèm theo công trình), với giá gói thầu là 134.780.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.313.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu HA/W5 Đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại, với giá gói thầu là 103.488.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.858.500.000.000 đồng.

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai TKV (tỉnh Quảng Ninh), sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02.2019 Bốc xúc, vận chuyển đất đá, với giá gói thầu là 154.220.513.943 đồng. Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài năm 2019.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, với giá gói thầu là 170.914.384.877 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn Quận 5, Quận 6, Quận 10, Quận 11, Quận Tân Phú, Quận Bình Tân - từ năm 2019 đến hết năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 188.331.073.438 đồng.