(BĐT) - Trong ngày 24/8/2020, trên phạm vi cả nước có 759 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1XL-CSHT San gạt mặt bằng và thi công đê bao, cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, với giá gói thầu hơn 90,475 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư với các dịch vụ thương mại, nhà ở cao cấp và tái định cư (Khu dân cư số 3). Tổng mức đầu tư của Dự án là 3.670.768.300.000 đồng.

Công ty CP Tháp nước Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị nội thất căn hộ cho thuê (bàn ghế, giường, tủ, kệ tivi…), với giá gói thầu 31,5 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.580 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 23 (HU-CW02) Nạo vét và kè sông An Hòa; chỉnh trang và xây dựng kè dọc 2 bờ sông An Cựu; kè sông Như Ý (theo đường Hàn Mặc Tử đoạn từ cầu Vỹ Dạ đến Vân Dương), với giá gói thầu hơn 111,856 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Tiểu dự án Thừa Thiên Huế. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.617,196 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Phương án sửa chữa, xử lý nút thắt nâng cao năng suất lò nung Clinker Vicem Hải Phòng, với giá gói thầu là 83.726.676.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Thi công xây dựng Hệ thống chính và công trình trên kênh, với giá gói thầu hơn 55,068 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, cây vải, tỉnh Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81.514.249.000 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220 110 22 kV - 250 MVA (bao gồm vận chuyển MBA 220 kV - 125 MVA cũ ra bệ tạm), với giá gói thầu hơn 42,644 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng công suất TBA 220 kV Vinh từ (125+250) MVA lên 2x250 MVA. Tổng mức đầu tư của Dự án là 64,14 tỷ đồng.