(BĐT) - Trong các ngày 23, 24 và 25/3/2018, trên phạm vi cả nước có 706 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23-25/03

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Xây lắp toàn bộ công trình, với giá gói thầu hơn 31,768 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường từ đồn, trạm biên phòng ra mốc quốc giới phục vụ cho việc tuần tra bảo vệ mốc, huyện Phong Thổ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Trẻ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị, với giá gói thầu 9.037.741.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mầm non Hoa Cúc 6. Tổng mức đầu tư của Dự án là 84.545.670.500 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Di dời đường điện 35 kV +220V và trạm biến áp và Gói thầu số 02 Xây dựng hệ thống mương thủy lợi và đường ống nước sạch, với giá gói thầu lần lượt là 10.800.000.000 đồng và 18.146.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Tiểu dự án UW - CT1 Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (di chuyển đường dây điện ra khỏi mặt bằng mở rộng đường) thuộc Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc lần 2 (QL217) vay vốn ADB (Tiểu dự án giải phóng mặt bằng huyện Cẩm Thủy).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp đường giao thông, với giá gói thầu hơn 133,125 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường - tuyến Quốc lộ 2 (Cụm kinh tế - xã hội Đại Đồng) đến Quốc lộ 2C (Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di). Tổng mức đầu tư của Dự án là 251.843.234.000 đồng.

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 4E đoạn Km0-Km44+200; QL70 đoạn Km0-Km198+050 (2018 - 2020), với giá gói thầu hơn 33,055 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 4E đoạn Km0-Km44+200; Quốc lộ 70 đoạn Km0-Km198+050 năm 2018 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.150.896.000 đồng.